ruiter en paard

Ziektes bij een paard

Als paardensporter is het belangrijk om de meest voorkomende ziektes bij paarden te kennen. Hierdoor ben je in staat om de symptomen van ziekten en kreupelheden te herkennen en snel actie te ondernemen. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende ziektes bij paarden, inclusief kreupelheden.

Koliek is een van de meest voorkomende ziektes bij paarden. Het verwijst naar verschillende maag- en darmproblemen die pijn en ongemak veroorzaken. Symptomen zijn onder andere het niet willen eten, rusteloosheid, onrustig gedrag zoals schrapen met het been en rollen. Koliek kan levensbedreigend zijn en daarom is het belangrijk om bij het zien van deze symptomen direct medische hulp in te schakelen.

Paarden kunnen last hebben van verschillende ademhalingsproblemen, zoals astma en hoesten. Deze ziektes worden vaak veroorzaakt door allergieën of het inademen van stof en schimmels. Symptomen zijn onder andere hoesten, kortademigheid en neusuitvloeiing.

Hoefbevangenheid is een onsteking in de hoef. Dit kan leiden tot stijfheid, kreupelheid en het willen ontlasten van de hoeven. De oorzaken van hoefbevangenheid kunnen variëren, maar het wordt vaak geassocieerd met het te veel eten van gras of granen. Het is belangrijk om je paard te monitoren op tekenen van kreupelheid en pijn.

Paarden kunnen ook infecties oplopen. Ze kunnen geïnfecteerd raken met verschillende ziektes, zoals tetanus, influenza en rhinopneumonie. Symptomen variëren, maar kunnen koorts, hoesten en neusuitvloeiing omvatten. Vaccinatie kan helpen bij het voorkomen van deze ziektes.

Paarden kunnen last hebben van verschillende huidproblemen, zoals schimmelinfecties en mijten. Symptomen zijn onder andere jeuk, huiduitslag en haaruitval. 

Kreupelheid is een veelvoorkomend probleem bij paarden en kan verschillende oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt door trauma, ontsteking of een afwijking in de stand van de hoeven of benen. Een paard dat kreupel loopt loopt onregelmatig.

Als paardensporter is het belangrijk om alert te zijn op tekenen van ziekte bij je paard en snel te handelen als er symptomen worden waargenomen. Regelmatige veterinaire controles en vaccinaties kunnen helpen bij het voorkomen van ziektes en het bevorderen