Mestonderzoek bij paarden

Mestonderzoek is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg voor paarden. Het helpt bij het bepalen van de aanwezigheid van maag/darmwormen in het lichaam van jouw paard en biedt daarmee inzicht in de noodzaak tot ontwormen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van mestonderzoek bij paarden.

Het doel van mestonderzoek is om de aanwezigheid van wormen in het paard te bepalen. Hierdoor kan je vaststellen of jouw paard een wormbesmetting heeft en of het paard ontwormd moet worden. Mestonderzoek wordt uitgevoerd door een specialist.

Het mestonderzoek bestaat uit het verzamelen van wat mest van jouw paard. Deze mest kan je dan opsturen naar een gespecialiseerd labo zoals Worm & Co.  Zij onderzoeken deze mest op de aanwezigheid van wormeneitjes. Het resultaat van het onderzoek geeft aan welke wormsoort er aanwezig is. Op basis van deze uitslag kan een eventuele ontwormingskuur worden geadviseerd.

Het is aanbevolen om elke 2.5 maand een mestonderzoek uit te laten voeren. Het is ook belangrijk om extra mestonderzoek te laten uitvoeren als jouw paard gezondheidsproblemen vertoont die verband kunnen houden met worminfecties, zoals diarree, gewichtsverlies of bloedarmoede.

Samengevat, mestonderzoek is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg voor paarden. Het helpt bij het bepalen van de aanwezigheid van wormen en biedt inzicht in de noodzaak tot ontwormen. Door regelmatig mestonderzoek uit te laten voeren, kan je ervoor zorgen dat je er op tijd bij bent mocht er een besmetting aanwezig zijn en zorg je ervoor dat je met de juiste werkzame stof gaat ontwormen en dat je niet onnodig ontwormt met een ontwormingskuur waardoor resistentie wordt tegengegaan.