Wormen bij paarden

Wormen bij paarden kunnen een groot probleem vormen voor de gezondheid en het welzijn van jouw paard. Het is belangrijk om te weten wat voor soort wormen er bestaan en hoe je ze kan voorkomen en bestrijden om gezondheidsproblemen bij jouw paard te voorkomen.

Er zijn veel verschillende soorten wormen die invloed kunnen hebben op paarden, waaronder rode bloedwormen en spoelwormen. Deze wormen kunnen diverse gezondheidsproblemen veroorzaken, van diarree en verlies van eetlust tot bloedarmoede en leverbeschadiging.

Om worminfecties te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig jouw paard te controleren op wormen door een mestonderzoek uit te voeren. Door regelmatig mestonderzoek uit te laten voeren kan je op tijd en gericht gaan ontwormen. Er wordt gekeken of het  paard een worminfectie heeft en zo ja, welke maagdarmwormen deze infectie veroorzaken Op basis van de uitslag wordt er gekeken of behandeling nodig is en welk werkzame stof dan gewenst is. Voor een optimaal wormmanagement is het advies om elke 2.5 maand een mestonderzoek uit te laten voeren.

Het is ook belangrijk om het paard en de omgeving waarin het leeft schoon te houden. Dit betekent het regelmatig uitmesten van de stal en het vermijden van overbegrazing en het uitrijden van de mest, waardoor larven de kans krijgen om zich te verspreiden.

Samenvattend, elk paard draag wormen met zich mee. Dit is ook geen probleem. Als de wormpopulatie groeit is het wenselijk in te grijpen om zo gezondheidsproblemen te voorkomen. Door regelmatig mestonderzoek uit te voeren en de omgeving schoon te houden kan je ervoor zorgen dat jouw paard geen ernstige gezondheidsproblemen oploopt door een worminfectie.